Address

European Institute of Tirana
Address: Rruga “Ymer Kurti”, Qendra "Olimpia", Tirana
Email : director@iet-eit.org
Email : info@iet-eit.org
Tel :+355 44 51 48 11

Nëse mendoni se të drejtat tuaja janë shkelur gjatë arrestimit, ndalimit apo shoqërimit për në ambientet e Policisë së Shtetit


Telefononi në numrin

Instituti Europian i Tiranës ju ofron shërbim ligjor falas.


Ky numër është në shërbim 24 orë në ditë dhe është falas për thirrjet nga numrat fiks (albtelekom) dhe eagle.

Ky aktivitet është në kuadër të projektit "Parandalimi i torturës dhe respektimi i të drejtave të njeriut të personave të arrestuar dhe të ndaluar në njësitë e policisë shqiptare" financuar nga OSI e OSFA.

Welcome!

Established as a "Centre" in 2002, the European Institute of Tirana (EIT) is an independent not for profit organization dedicated to strategic thinking on the developments of Rule of Law, Democracy and Human Rights in Albania, with a special focus on the Albanian integration in Europe.

 

News

15 – 16 January 2015: The European Institute of Tirana, in cooperation with PAMECA IV and the GDAP organized the training session on "The rights of escorted/ arrested/ individuals and their fulfillment by the Police authorities" at the Police Directorate of Berati Region. This activity is in the framework of the two-year project "Preventing torture and enhancing the respect of human rights of arrested and detained persons in Albanian police units", funded by OSI, OSFA, and supported by PAMECA IV.


6 – 7 January 2015: The European Institute of Tirana, in cooperation with PAMECA IV and the GDAP organized the training session on "The rights of escorted/ arrested/ individuals and their fulfillment by the Police authorities" at the Police Directorate of Fieri Region. This activity is in the framework of the two-year project "Preventing torture and enhancing the respect of human rights of arrested and detained persons in Albanian police units", funded by OSI, OSFA, and supported by PAMECA IV.
Older news

Latest news

Upcoming events