Address

European Institute of Tirana
Address: Rruga “Ymer Kurti”, Qendra "Olimpia", Tirana
Email : director@iet-eit.org
Email : info@iet-eit.org
Tel :+355 44 51 48 11

Nëse mendoni se të drejtat tuaja janë shkelur gjatë arrestimit, ndalimit apo shoqërimit për në ambientet e Policisë së Shtetit


Telefononi në numrin

Instituti Europian i Tiranës ju ofron shërbim ligjor falas.


Ky numër është në shërbim 24 orë në ditë dhe është falas për thirrjet nga numrat fiks (albtelekom) dhe eagle.

Ky aktivitet është në kuadër të projektit "Parandalimi i torturës dhe respektimi i të drejtave të njeriut të personave të arrestuar dhe të ndaluar në njësitë e policisë shqiptare" financuar nga OSI e OSFA.

Welcome!

Established as a "Centre" in 2002, the European Institute of Tirana (EIT) is an independent not for profit organization dedicated to strategic thinking on the developments of Rule of Law, Democracy and Human Rights in Albania, with a special focus on the Albanian integration in Europe.

 

News

28 February 2014: The European Institute of Tirana (IET), in cooperation with the Albanian Psychologists Association, organized the Conference “Monitoring of Pre-Trial Detention System in Albania 2013: Findings and Recommendations to foster change” to present and discuss the 2013 Monitoring Report on the Pre-Trial Detention System recently published by the European Institute of Tirana. The activity is in the framework of the two-year Project "Enhancing access to Justice System in Albania: Human Rights Protection in the Pre-trial Detention System", funded by the European Union with the contribution of the Open Society Institute. The agenda of the Conference.

16 December 2013: In the framework of the two-year project "Preventing torture and enhancing the respect of human rights of arrested and detained persons in Albanian police units", supported in part by a grant of the Open Society Foundations and in part by a grant of the Open Society Foundation Albania (OSFA), the European Institute of Tirana organized the Workshop "Towards an enhanced respect of Human Rights for Women and children under police custody". The conclusions from the workshop are available only in Albanian.
Older news

Latest news

Upcoming events