Address

European Institute of Tirana
Address: Rruga “Ymer Kurti”, Qendra "Olimpia", Tirana
Email : director@iet-eit.org
Email : info@iet-eit.org
Tel :+355 44 51 48 11

Nëse mendoni se të drejtat tuaja janë shkelur gjatë arrestimit, ndalimit apo shoqërimit për në ambientet e Policisë së Shtetit


Telefononi në numrin

Instituti Europian i Tiranës ju ofron shërbim ligjor falas.


Ky numër është në shërbim 24 orë në ditë dhe është falas për thirrjet nga numrat fiks (albtelekom) dhe eagle.

Ky aktivitet është në kuadër të projektit "Parandalimi i torturës dhe respektimi i të drejtave të njeriut të personave të arrestuar dhe të ndaluar në njësitë e policisë shqiptare" financuar nga OSI e OSFA.

THE STAFF OF THE EUROPEAN INSTITUTE OF TIRANA

Latest news

Upcoming events